Z hlavy na nohy!

TOP 09 (Kristýna Opletalová)

17.05.2010 12:05

 Nová strana TOP 09 rozhodně podává případnému zájemci dostatečné množství informací o svých prioritách, záměrech a aktivitách. Kromě kandidátních listin a tiskových zpráv najdeme na webových stránkách i pozvánky na setkání s Karlem Schwarzenbergem. 

V minulém roce stihla TOP 09 vyhotovit stručnou brožurku, v níž se můžeme dočíst o konzervativním zaměření strany a také o jejích křesťansko-judaistických kořenech. 

Aktuální program nese heslo „odpovědní s námi“. Hned v úvodu prohlašuje TOP 09, že nevstoupí do vlády, která nebude likvidovat deficit a kultivovat podnikatelské prostředí, bude diskriminovat určité skupiny obyvatelstva a upřednostní společnost rovné spotřeby před společností rovných příležitostí. Pro případ neúčasti ve vládě má připraven plán B - uskutečňovat své cíle v opozici. 

Podobně jako Ústava ČR má tento program preambuli. Ta obsahuje výčet problémů, s nimiž se v posledních letech potýkáme. Podle TOP 09 jsou to především slabé vlády, polarizace společnosti, úpadek vlády práva a ztráta důvěry v politický systém. Doslova tvrdí že „ČR není v nejlepší kondici“. 

Co s tím hodlá TOP 09 udělat, se dozvídáme v poměrně náročném textu rozděleném do jedenácti kapitol. Oproti jiným stranám se nesetkáváme s tučným písmem či velikými nadpisy, které mají usnadnit orientaci „ledabylému“ čtenáři. Program TOP 09 se musí číst pozorně. 

První a pravděpodobně nejdůležitější kapitola pojednává o hospodářské politice. Strana tradice, odpovědnosti a prosperity považuje za zdroj růstu v ekonomice jen lidskou tvořivost a soukromé podnikání. „Žádná politická strana ani žádná vláda nemůže věrohodně tvrdit, že krizi jako příčinu dokáže vyřešit“, upozorňuje TOP 09. Měli bychom spíše čelit důsledkům krize a hlavně bychom měli přestat z hospodářských problémů vinit bohaté lidi. Správná vláda se chová jako odpovědná rodina nebo odpovědná firma. Změny v mandatorních výdajích jsou nutné, avšak neméně důležitá je i změna chování všech občanů. 

V nejkontroverznější části programu TOP 09 navrhuje: 

snížení mezd ze státního rozpočtu o 10 % (netýká se to učitelů a lékařů)

snížení platů ústavních činitelů o 10 %

snížení státních příspěvků politickým stranám po dobu 3 let

snížení sociálních dávek o 10 % 

ponechání důchodů v roce 2011 bez valorizace

zrušení porodného a pohřebného

 

Co se týče daní, neplánuje TOP 09 jejich snížení, avšak ani zvýšení. Raději by celý systém výběru daní zjednodušila. Podobně jako jiné strany hodlá podporovat výstavbu železnic a využívání jaderné energie. Územní limity těžby uhlí respektuje a jejich prolomení by zvažovala jen ve chvíli vážného ohrožení energetické soběstačnosti ČR. Stejně jako ODS je TOP 09 otevřená elektronizaci vlády a zavedení online voleb. V oblasti zahraniční politiky zdůrazňuje především odmítání snahy o obnovení sféry vlivu Ruska. 

Své místo má v programu i sociální politika. Ta by ale neměla být srovnatelnou alternativou k pracovitosti. Podporu v nezaměstnanosti nedostane ten, kdo podal sám výpověď, ukončil pracovní poměr dohodou nebo byl propuštěn pro porušení kázně. Nárok na finanční zajištění po dobu nezaměstnanosti zanikne také obdržením odstupného nebo nesplněním povinnosti odpracovat dvacet hodin veřejné služby týdně. 

TOP 09 si přeje větší spoluúčast pacientů na financování zdravotnictví, přičemž spoluúčast se bude zvětšovat maximálně o 3 % ročně. V rámci boje s korupcí zamýšlí nezávislé audity z popudu  Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny. Reformu důchodového systému vnímá jako závažnější otázku než reformu justice. Soudnictví nechce podrobovat experimentům. Stačí zrychlit soudní řízení. Jediná změna by se týkala sčítání přestupků. To znamená, že např. opakované krádeže nenaplňující skutkovou podstatu trestného činu by nakonec byly posuzovány jako trestný čin. 

V kapitole o financování obcí přichází TOP 09 s posílením pravomocí obcí, např. ve věci výjimek ze zrušení porodného. 

Zpět

Diskusní téma: TOP 09 (Kristýna Opletalová)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Naruby! © 2010 Všechna práva vyhrazena.