Z hlavy na nohy!

Naruby! je studentská iniciativa založená začátkem roku 2010 především jako reakce na politickou situaci v ČR. Jejím cílem je upozorňovat na nekorektní jednání politiků, politických stran i konkrétních úřadů, které není v České republice nikterak výjimečné. Naruby! však není politickou organizací se sklony k sociálnímu inženýrství a snahou o definici jediné nejlepší cesty. Iniciativa Naruby! má ambici stát se podnětným prostředím, ve kterém budou lidé moci racionálně diskutovat a publikovat své názory bez zbytečných emocí.

V prostředí, které je denně ovlivňováno a určováno vlivem médií, je mnohdy obtížné objektivně kriticky zhodnotit určitou zprávu, situaci, problematiku. Informace jsou velmi dostupné a zdroje mnohdy pochybné, zprávy a sdělení nejrůznějšího druhu a úrovně jsou na člověka chrleny ze všech dostupných prostředků, na podrobnější analýzu zbývá poměrně málo času. Značné procento populace si zvyklo přijímat takové informace jako hotový produkt - bez podrobnějšího zkoumání, bez kritické polemiky. V Naruby! však věříme, že jsou témata, u kterých je důležité a přínosné se pozastavit, konfrontovat různá stanoviska, vždy podložená platnými argumenty. Diskuse, následný konsenzus i rozumné kompromisy jsou důležitými aspekty pro fungování demokratické společnosti. Právě pro ně vytváříme prostor založením iniciativy Naruby!.

 

Podporujeme: 

1. Aktivní a racionální přístup k problémům

Problémy jsou přirozenou součástí života a často přicházejí bez našeho zavinění. I když nemůžeme vznik některých problémů ovlivnit, měli bychom se soustředit na jejich řešení. 

 

2. Větší zájem veřejnosti o společensko-politické otázky a přiblížení politiky občanům

Každé politické rozhodnutí ovlivňuje obyvatele naší země. Právě proto je důležité se o dění v politice zajímat. Politika (a demokracie jako politické zřízení především) toleruje indiferenci, do slepé uličky přivádí společnost nezájem ze strany lidí, obzvláště nejsou- li spokojeni. U politických činitelů pak očekáváme příležitost k diskuzi, možnost vyjádřit se. Zasazujeme se o (alespoň občasné) přesunutí politiky z jednacích sálů nebo pódií do bližšího, osobnějšího prostředí, např. na akademickou půdu. 

 

3. Odpovědný přístup veřejných činitelů 

Zastáváme názor, že politici a jiní veřejní činitelé mají dostávat relativně vysoké platy. Zároveň však od nich žádáme, aby přijímali osobní odpovědnost za svá rozhodnutí a veřejná vystoupení. Podporujeme jakoukoli snahu o vysvětlení politických problémů, která zmírní obecnou mystifikaci dané problematiky.  Oceníme, když se ke svým omylům přihlásí, popř. se omluví, sjednají nápravu. Neomylných bylo v historii pouze několik jedinců - nejhorší diktátoři.

 

4. Respektování tradičních hodnot, jakými jsou morálka, rodina, právo

Žijeme v éře rozmachu konzumu a ztráty víry v dosavadní hodnoty. Chápeme, že jde o výsledek či průvodní jev vývoje společnosti, který každým dnem postupuje. Přesto považujeme vybrané hodnoty za nadčasové a prioritní pro dobré fungování společnosti. 

 

Odmítáme:

5. Populismus a snahy o manipulování s voliči

Nevěříme falešným a nesplnitelným slibům, jsou výsměchem inteligentním občanům. Nelíbí se nám tendence některých politiků zavděčit se voličům za každou cenu a nechceme být dále svědky populistických gest, jako např. rozdávání bochníků chleba (dělo se na pražských nádražích v rámci předvolební kampaně nejmenované levicové strany). 

 

6. Toleranci korupce, podvodů, klientismu a neprůhlednosti veřejných zakázek

Jsme znechuceni skandály, se kterými se téměř denně setkáváme v médiích, a především pasivitou, se kterou se k nim přistupuje. Stydíme se za to, že stále patříme mezi země s relativně vysokou mírou korupce. Přejeme si, aby byly korupce a podvody vyšetřovány a posléze trestány skutečně bez ohledu na společenské postavení pachatele. (Tak, jako tomu bylo nedávno v případě zfalšované faktury za padesát milionů pro firmu Skanska.) 

 

7. Zasahování do soukromí veřejných činitelů

Nejsme zvědaví na další a další detaily ze soukromí těch, kteří nás zastupují v Parlamentu ČR a dalších orgánech. Tvrdíme, že to, co dělají političtí představitelé ve volném čase, je čistě jejich soukromá věc, pokud nepřekračují zákon nebo nejednají v rozporu s dobrými mravy. Je nutné respektovat soukromí a posuzovat podle profesionálních výkonů. 

 

8. Zadlužování země

Nechceme se vydat cestou Argentiny, Maďarska, Řecka a dalších zemí, v nichž život nad poměry vedl ke státnímu bankrotu. Souhlasíme s názorem, že radikální škrty ve výdajích jsou nezbytně nutné. Stávky za privilegia určitých skupin obyvatelstva považujeme za nesolidární a nezodpovědné. 

 

9. Antikampaně

Myslíme si, že politika by měla být založena na prosazování konkrétních systémových kroků a politických názorů, nikoli na účelovém zneužívání tezí jiných politických subjektů. Billboard není fundovaná kritika. Politický subjekt, který antikampaně využívá, se ocitá ve velmi nečestné pozici.

 

10. Žaloby místo řešení

Stalo se v českém politickém prostředí "módním trendem" žalovat své odpůrce místo přijetí a respektování slušné kritiky. Proto prohlašujeme, že cílem iniciativy Naruby! je poskytnout občanům prostor pro diskuzi, nikoli urážet a hanobit politické činitele našeho státu. Podporujeme reflexi rizik a nedokonalostí společnosti, tedy konstruktivní a dobře míněnou kritiku.

  

Přidejte se k nám!

Pokud souhlasíte s výše uvedenými body a chcete-li se veřejně připojit k iniciativě Naruby!, máte možnost - do diskuze v sekci Náš tým připojte následující údaje: jméno, příjmení, věk, bydliště (stačí město), a podpořte nás! Uvítáme Vaše příspěvky do diskuzí pod jednotlivými články. Prosíme Vás o dodržování pravidel slušnosti a podloženou racionální argumentaci. Rádi dáme prostor i Vašim rozsáhlejším reakcím na aktuální dění - pro zprostředkování svých článků použijte mail svetnaruby@email.cz. 

Vyhledávání

Naruby! © 2010 Všechna práva vyhrazena.