Z hlavy na nohy!

Komunistická strana Čech a Moravy (Kristýna Opletalová)

17.05.2010 12:01

Z hlavní stránky komunistického webu se na nás dívá Vojtěch Filip. Vedle jeho tváře se nachází připomenutí „slavných májových dnů, kdy bylo dovršeno osvobození naší republiky spojeneckými vojsky od nacistické poroby.“

KSČM coby veterán české politické scény má programů hned několik : dlouhodobý program, volební program 2006 – 2010, volební program pro volby do Evropského parlamentu a konečně i současný program pro volby do Poslanecké sněmovny. 

Všechny výše zmíněné programy mají jedno společné. Hospodářskou a politickou krizi přičítají kapitalismu, a proto nabízejí cestu opačnou, socialismus. 

 

Aktuální program je rozčleněn do deseti bodů: 

1. Práce pro všechny za spravedlivou mzdu

prodloužení podpory v nezaměstnanosti

zvýšení minimální mzdy

poskytování náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci

stejný plat pro muže i ženy

podpora absolventů vysokých škol

 

2. Žádná tolerance k omezování sociálních jistot všech generací

zastavení růstu věkové hranice pro odchod do důchodu 

uzákonění minimálního důchodu

valorizace důchodů

státní regulace cen plynu, elektřiny, vody 

státní regulace nájemného

sociální byty

zrušení regulačních polatků u lékaře

zabránění privatizace nemocnic

 

3. Základy boje proti hospodářské krizi

snížení DPH

progresivní zdanění u vyšších příjmů

zakázat anonymní akcie

podpora malého podnikání

vyčlenění více peněz na vědu

rozvoj železnic

 

4. Zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj

podpora jaderného programu

doprava šetrná k životnímu prostředí

 

5. Rodina

novomanželské půjčky

zvýšení dávek při rodičovské dovolené  

zdokonalení rodinné výchovy ve školách

obnovení školních lékařských prohlídek

pomoc rodinám, které pečují o zdravotně postiženou osobu

 

6. Výchova, vzdělávání, kultura a sport

znovuzavedení zrušených mateřských školek a jeslí

omezení rasismu a neofašismu

zajištění finančně dostupného stravování ve školních jídelnách

odmítnutí školného

uznání vysokoškolských diplomů v zahraničí

 

7. Právní jistoty pro občany

zjednodušení soudního řízení

navýšení počtu policistů

 

8. Demokracie a lidská práva 

posílení parlamentarismu

zachování poměrného volebního systému

přímá volba prezidenta

ochrana svobody slova

 

9. Rovný přístup k informacím

zrušení koncesionářských poplatků

zkrácení ochranné doby díla

 

10. Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek

snížení výdajů na zbrojení, poskytnutí ušetřených zdrojů sektoru školství

zastavení účasti ČR na zahraničních misích NATO

vystoupení z NATO

Zpět

Diskusní téma: Komunistická strana Čech a Moravy (Kristýna Opletalová)

Datum
Vložil
Titulek

no comment

Já myslím, že to nepotřebuje komentář. A interpretaci? Ta by byla zase prodchnutá mým osobním názorem a ten jsem chtěla speciálně u téhle strany vynechat. Ten, kdo komunisty volí, si to stejně nenechá vymluvit. Ten, kdo je nevolí, ví proč.

Datum
Vložil
Titulek

věcná

Psáno, stručně, věcně, se snahou o objektivitu, ale možná by nebylo odvěci tento soubor hesel doplnit alespoň menší interpretací.

Vyhledávání

Naruby! © 2010 Všechna práva vyhrazena.