Z hlavy na nohy!

ČSSD a ODS - stručné porovnání programů (Jan Urban)

17.05.2010 12:16

Nelehkého úkolu, totiž porovnání volebních programů dvou nejsilnějších stran české politické scény, jsem se zhostil snad přespříliš povrchně, výsledek tedy může působit nepatřičně stručným příliš shrnujícím způsobem, nechť mi čtenář/ka laskavě odpustí. K hlubšímu rozboru mi schází patřičná erudovanost, avšak nejen ta; největší překážkou je nedostatek přesvědčení o valném smyslu vlastního konání, jakýsi mlžný (ve významu mlhavý) opar pochybnosti. 

Nejdříve mi dovolte velmi krátké pozastavení nad formální podobou obou textů: 

Dovolte mi zastavit se na krátkou chvíli u formální stránky volebních programů. Předně je třeba říci, že oba texty jsou velmi konfrontační, což ale každý průměrně inteligentní pozorovatel české politické kultury do značné míry očekává. U volebního programu občanských demokratů mírně rozčiluje opakování stupidní formulace "Madaři, Lotyši a nyní Řekové už vědí své." Krom toho je lze nalézt množství dalších pitomostí, zejména však v programu ČSSD. Pro pobavení uvádím následující formulace: "Občan je zákazníkem státu" a "Jsme proti zlodějnám" (ano, opravdu zlodějnám). Dobré vědět! Dále se můžeme dočíst, že "provedeme důsledné a především skutečné změny v Policii ČR," což uklidní každého, kdo by se snad obával změn neskutečných. Sociální demokraté mají problémy s ohraničením vedlejších vět interpunkčními znaménky, zejména poměrně nekomplikovaných vět přívlastkových (naneštěstí to není jediné pochybení, které je možné vytknout). Pro někoho možná nepodstatný detail, pro jiného signál, že text psal blbec, ba co víc, že volič nestojí za to, aby mu byl předložen text, který není očividně plný gramatických a stylistických chyb; o prznění jazyka radši pomlčme. 

Občanští demokraté se pro změnu ohánějí prosperitou - slovem, kterého bych se na jejich místě spíše vyvaroval, neb kdekdo pamatuje slavný slogan "jistoty a prosperita," kvůli kterému by pro voliče ODS moho slůvko prosperita znamenat spíše vulgarismus. Jako nejzajímavější jev vnímám fakt, že je volební program ČSSD napsán křivě. 

Pokud se pokusím vystihnout jeden největší rozdíl co do formálně-obsahové stránky, pak je to dozajista jediné: občanská demokratická přináší jednoznačně konkrétní návrhy na změny (jednoznačně konkrétní v porovnání s ČSSD). Jinými slovy se u obou stran dovídáme, co chtějí, a jedna z nich prozrazuje i metodu a zdroje. Pro porovnání nabízím části týkající se korupce (nejen) při zadávání státních zakázek (se kterou chce samozřejmě zatočit každý, jen nikdo moc neví, jak na to):

Jak se korupci věnuje ODS:

"Veřejné zakázky na internetu.Životopisy zakázek od zadávací dokumentace, váhy rozhodovacích kritérií, průběhu výběrového řízení, členů komise až po vyúčtování budou zveřejněny. Členové výběrových komisí u zakázek velké hodnoty budou voleni losem. Větší transparentnost firem. Firmy, které se budou napříště ucházet o veřejné zakázky, o sobě budou muset povinně sdělit všechny podstatné informace. Společnosti bez předem známé a průhledné vlastnické struktury se nebudou moci těchto soutěží účastnit. Veřejný seznam nezákonně jednajících firem. Ty firmy, které se při veřejné soutěži dopustí nezákonného jednání, budou zařazeny na veřejně kontrolovatelný seznam a nebudou se moci v následujících 5 letech ucházet o přidělení veřejné zakázky."

 A teď ČSSD:

"Podporujeme soubor vládních protikorupčních opatření , který považujeme za dobrý základ celkového boje s korupcí . Upravíme také fungování specializovaných policejních útvarů a posílíme speciální útvary státních zastupitelství . (...) Ukazuje se, že je nutné zásadně zvýšit transparentnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků. Oblast veřejných zakázek patří v ČR k nejvíce diskutovaným problémům a je považována za jeden z největších zdrojů korupce. Navrhujeme proto vytvořit nový systém zadávání a kontroly veřejných zakázek, který lépe definuje celý systém, odpovědnost a kontrolu při veřejných výběrových řízeních. Zavedením povinných veřejných elektronických aukcí pro nákupy standardního zboží a služeb veřejnými institucemi posílíme průhlednost a zajistíme nižší ceny. Do výběrových řízení ve veřejné sféře se nebudou moci přihlásit firmy, které se prokazatelně dopustily korupčního jednání (tzv. černé listiny) nebo společnosti, které mají tzv. anonymní listinné akcie na majitele."

(Vytvoříme systém, který definuje systém, a propisovačky se budou nakupovat pro všechny ve státní správě naráz. Tím se sice ušetří, ale nevím, jestli je to výrazně protikoripční opatření.) 

Podívejme se teď na programové cíle blíže: 

Sociální politika

Občanští demokraté jsou pro zavedení poměrně ostrých pravidel, která zabrání zneužívání sociální solidarity a sociálního systému. Člověk, který pobírá dávky v nezaměstnanosti, se bude muset účastnit (po několika měsících) veřejně prospěšných prací nebo rekvalifikačních kursů a studia, jinak mu bude dávka snížena. Sociální demokracie naopak slibuje solidaritu ve výši běžných dávek, zároveň tvrdí, že zatočí s lidmi, kteří systematicky parazitují na sociální společnosti. Nu, dobrá, můžeme však jen hádat, jak to udělá.

Daňová politika

V daňové problematice se obě strany předhánějí v tom, kdo vychází více vstříc rodinám s dětmi apod. Pravdou je, že obě strany chtějí zachovat více méně stejnou daňovou zátěž. ODS slibuje daňové výhody, a to nejen v otázce zdanění rodin. Daňové úlevy využívá jako motivační prvek pro drobné podnikání a pro vytváření nových pracovních míst ČSSD prosazuje společné zdanění manželů, dále pak pravidelnou valorizaci mzdy, mateřské apod. o alespoň pět set korun ročně. Pro lidi s příjmem nad sto tisíc korun měsíčně hodlá zavést daň z příjmu ve výši třiceti osmi procent. 

Důchodová reforma

Česká strana sociálně demokratická se ke spoření na důchod a spolupodíl na zajištění důstojného stáří nestaví (stejně jako v oblasti zdravotnictví) zrovna přívětivě. Tvrdí (stejně jako na vývěsních deskách), že důchodci dostanou jednorázově třináctý důchod ze zisků ČEZ, a to ve výši dvou tisíc čtyř set korun. Valorizace důchodů bude pod taktovkou ČSSD minimálně pět set korun ročně. Kolaps státní pokladny, kterým argumentují protivníci, nebere ČSSD v úvahu. Občanská demokracie je (na rozdíl od sociální demokracie) pro (částečné) privatizace státních podniků (argumentuje zlepšením fungování firem), peníze z nich pak hodlá používat striktně na důchodovou reformu. Podíl jednotlivce na zajištění vlastního důstojného stáří považuje za nevyhnutelný. 

Zdravotnictví

Socdem vystupuje proti zpoplatnění některých úkonů, služeb, léků, bere je radikálně za nepřípustné. Občanská demokracie je hájí a vyzdvihuje výsledky. Považuje za nemožné, aby se stav zdravotnictví napravil, aniž by byli pacienti na tomto procesu vhodnou a dostatečně nízkou měrou spoluúčastnili, a tvrdí, že se tím zvyšuje dostupnost nákladných operací a celkový stav zdravotnictví. Překvapivě nezdůrazňuje menší počet hypochondrických důchodců, kteří si chodívali popovídat do čekárny svého lékaře, ač by to byl možná pádný argument! Potřebu zlepšení podmínek práce lékařů a zdravotních sester obě strany více méně přecházejí.

Sociální demokracie projevuje zájem o agrární politiku, občanská zase více o životní prostředí. ČSSD oslovuje obyčejné lidi, ODS říká, že obyčejný pro ni není nikdo. Když vynecháme takové tahanice o slůvka, pravdou je, že jednoznačně promyšlenější a strukturovanější je volební program občanské demokratické strany. Pro podrobnější seznámení přikládám oba programy ve zkrácené verzi k nahlédnutí. Ne závěr mi dovolte ještě jednu citaci z volebního programu sociální demokracie, která je svou nejednoznačností tak nějak symptomatická:

"Pravice sice tvrdí, že levice zemi zadlužuje, ale skutečnost je taková, že v praxi dovedla zemi v roce 2009 k rekordnímu růstu veřejné zadluženosti o více než 224 miliard korun."

 

maly_volebni_program_cssd.pdf (594,4 kB)
program-stredni_ods.pdf (2,6 MB)

Zpět

Diskusní téma: ČSSD a ODS - stručné porovnání programů (Jan Urban)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Naruby! © 2010 Všechna práva vyhrazena.