Z hlavy na nohy!

Kandidáti za ČSSD

26.09.2010 22:03

 

volební obvod č. 1

1. Mgr. Jiří Dienstbier, 41 let, advokát, Praha 2, ČSSD

2. Daniel Hodek, 42 let, zástupce starosty MČ Praha 1, Praha 1, ČSSD

3. Mgr. Lucie Válová, 27 let, referentka zahraničního odděl. Metropolitní univerzity Praha, Praha 6, ČSSD

4. Ing. Pavol Škrak, 59 let, předseda Sociálního výboru ZMČ Praha 1, Praha 1, ČSSD

5. Ing. René Pekárek, CSc., 69 let, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 6, Praha 6, ČSSD

6. Mgr. Šárka Táborská, 27 let, právník ve státní správě, Praha 1, ČSSD

7. JUDr. Ivan Solil, 51 let, advokát, Praha 1, ČSSD

8. Ing. Marie Vaicová, 65 let, ekonomka se specializací na zahraniční obchod, Praha 17, ČSSD

9. Pavel Šílený, 25 let, student, Praha 6, ČSSD

 

volební obvod č. 2

 

1. JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, 47 let, ředitel Fakultní nemocnice Motol, Praha 13, ČSSD

2. JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., 35 let, advokát, vysokoškolský pedagog, Praha 1, ČSSD

3. Mgr. et Mgr. Sona Hasenkopfová, 37 let, pedagog, přírodovědec, Praha - Zbraslav, ČSSD

4. prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., 66 let, vysokoškolský pedagog, Praha 5, ČSSD

5. PhDr. Emil Voráček, DrSc., 60 let, vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, Praha 13, ČSSD

6. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., 34 let, VŠ učitel na Právnické fakultě UK, Praha 13, ČSSD

7. Ing. Lucie Inmanová, 38 let, konzultant SAP, Praha 13, ČSSD

8. Mgr. Milena Al-Madhagiová, 49 let, pedagog, Praha 13, ČSSD

9. Luboš Olejár, 49 let, prezident Svazu pacientů ČR, Praha 7, ČSSD

 

volební obvod č. 3


1. Mgr. Lukáš Kaucký, 28 let, historik, Praha 4, ČSSD

2. Bc. František Adámek, 55 let, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 12, Praha 12, ČSSD

3. JUDr. Dagmar Kuželová, 53 let, právník, Praha 8, ČSSD

4. Ing. Jiří Bodenlos, 48 let, koordinační pracovník, Praha 4, ČSSD

5. Bc. Jan Marhoul, B.A., 28 let, předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 12, Praha 12, ČSSD

6. František Kadleček, 57 let, stavební technik, Praha 4, ČSSD

7. ThDr. et Mgr. Marek Dluhoš, Th.D., 36 let, pedagog, Praha 11, ČSSD

8. JUDr. Petr Ibl, 56 let, vysokoškolský pedagog, Praha 12, ČSSD

9. Jan Kolda, 64 let, dopravní technik, Praha 4, ČSSD

 

volební obvod č. 4

1. JUDr. Petr Hulinský, Ph.D., 43 let, předseda Finančního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, Praha 10, ČSSD

2. Roman Petrus, 32 let, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 8, Praha 8, ČSSD

3. Mgr. et Mgr. Eva Prošková, 39 let, odborná asistentka VŠ, právnička, Praha 8, ČSSD

4. Ing. Ondřej Miffek, 28 let, specialista na fondy EU, Praha 18, ČSSD

5. Ing. Tomáš Zahradnický, EUR ING Ph.D., 31 let, vysokoškolský pedagog na ČVUT v, Praze, Praha 5, ČSSD

6. Bc. Blanka Klimešová, 31 let, státní zaměstnanec, Praha - Čakovice, ČSSD

7. Ing. Daniel Rodig, 34 let, předseda Finančního výboru ZMČ Praha 8, Praha 8, ČSSD

8. Daniel Štěpán, 40 let, podnikatel - kancelářská technika, Praha 7, ČSSD

9. Karel Šašek, 34 let, manažer, Praha 20, ČSSD

 

volební obvod č. 5

1. Ing. Mgr. Miroslav Poche, 32 let, předseda Výboru infrastruktury ZHMP, Praha 3, ČSSD

2. Ing. Lukáš Plachý, 36 let, ekonom, Praha 9, ČSSD

3. Mgr. Michaela Marksová, 41 let, předsedkyně neziskové organizace, Praha 2, ČSSD

4. Ing. Robin Tampa, 49 let, finanční auditor, Praha 3, ČSSD

5. Ing. Irena Ondráčková, 52 let, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast školství, zdravotnictví a sociální péče, Praha 2, ČSSD

6. Jan Pech, 23 let, pedagog – Jedličkův ústav, Praha 2, ČSSD

7. PhDr. Květoslava Žigmundová, 53 let, informační specialistka, Praha 3, ČSSD

8. MUDr. Michal Sojka, 45 let, lékař, Praha 10, ČSSD

9. Ing. Martin Vojáček, 44 let, ekonom

Praha - Vinoř, ČSSD

 

volební obvod č. 6

1. Ing. Antonín Weinert, CSc., 63 let, ekonom, zástupce starosty MČ Praha 10, Praha 10, ČSSD

2. Jan Slezák, 49 let, podnikatel, Praha 21, ČSSD

3. Hana Nováková, 52 let, účetní poradkyně, Praha 10, ČSSD

4. Michaela Blahutová, 40 let, asistentka předsedy výboru ZHMP, Praha 21, ČSSD

5. Petr Želízko, 62 let, podnikatel, Praha 10, ČSSD

6. Vilém Čáp, 20 let, student VŠE, Praha 20, ČSSD

7. Mgr. Irena Hušinová, 64 let, pedagog, psycholog, Praha 12, ČSSD

8. Kateřina Peštová, 27 let, studentka, Praha 10, ČSSD

9. Lubomír Vůjtěch, 49 let, revizní technik, Praha 14, ČSSD

 

volební obvod č. 7

1. Ing. Karel Březina, 37 let, ekonom, Praha 15, ČSSD

2. Petr Dolínek, 29 let, šéfredaktor Pražských listů, Praha 6, ČSSD

3. PaedDr. Jaroslava Adámková, 46 let, zástupce starosty MČ Praha- Libuš, Praha - Libuš, ČSSD

4. Ing. arch. Oleg Rybnikář, CSc., 58 let, předseda Výboru pro sociální a zdravotní politiku ZMČ Praha 11, Praha 11, ČSSD

5. RNDr. Lubomír Habrnál, 62 let, pracovník advokátní kanceláře, Praha - Dolní Měcholupy, ČSSD

6. PaedDr. Mgr. Ladislav Kárský, 60 let, vedoucí oddělení Centra sportu MV, Praha 8, ČSSD

7. Eva Zikmundová, 55 let, podnikatelka, Praha 11, ČSSD

8. Josef Belaník, 34 let, podnikatel - architektonické modely, Praha 11, ČSSD

9. MUDr. Jana Trková, 57 let, lékařka, Praha 15, ČSSD

Zpět

Vyhledávání

Naruby! © 2010 Všechna práva vyhrazena.